9 pkt za każde 5 zł wydane na Mostrami.pl

Mostrami.pl to multibrandowy sklep internetowy oferujący ubrania, dodatki, akcesoria oraz naturalne kosmetyki topowych polskich marek i projektantów. Powstało z myślą o kobietach, które poszukują inspiracji i pragną sprawić sobie przyjemność. Nasi styliści dbają o inspirującą oprawę strony głównej i nietuzinkowe stylizacje na kartach produktów. To wszystko sprawia, że zakupy na Mostrami.pl stanowią nie lada gratkę dla wielbicieli światowych trendów w polskiej modzie. W styczniu 2013 roku Mostrami.pl zostało nagrodzone prestiżowym tytułem Doskonałość Mody Twój Styl w kategorii Wydarzenie roku 2012.

Zasady przyznawania Punktów związanych z zakupami na Mostrami.pl

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach, mają znaczenie określone w Regulaminie Programu MasterCard® Priceless Specials.

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez MasterCard Punktów w Programie MasterCard Priceless Specials związanych z zakupami w sklepie internetowym Mostrami.pl, w którym można dokonać płatności kartami MasterCard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu MasterCard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów z oferty sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://mostrami.pl/.
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach: od 1.08.2016 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu MasterCard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej, otrzyma za każde wydane 5 PLN – 9 punktów w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty MasterCard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tę transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu Programu MasterCard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu MasterCard Priceless Specials a Zasadami – rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.