8 pkt za każde 5 zł wydane w sklepie internetowym Próchnik

Historia marki Adam Feliks Próchnik sięga połowy XX w. Kojarzone z wysoką jakością produktów charakterystyczne logo stało się symbolem elegancji i klasy definiowanych przez akcentowanie ponadczasowych wartości. Rozbudowane kolekcje zapewniają odbiorcy swobodę wyboru, możliwość kreowania niepowtarzalnego stylu. Oferta dla mężczyzn obejmuje eleganckie koszule, garnitury i legendarne już płaszcze. Damska linia Próchnika to klasyka dla kobiet pragnących prezentować się nienagannie w każdej sytuacji. 

Zasady przyznawania Punktów PRÓCHNIK
Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach mają znaczenie określone w Regulaminie Programu MasterCard® Priceless Specials


1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez MasterCard Punktów w Programie MasterCard Priceless Specials związanych z zakupami w sklepie internetowym marki Próchnik, w którym można dokonać płatności kartami MasterCard oraz Maestro.

2. W ramach Programu MasterCard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów dostępnych w ofercie sklepu internetowego dostępnego pod adresem http: http://sklep.prochnik.pl/.

3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach od dnia 01.11.2016 r. do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu MasterCard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.

4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt. 3 powyżej otrzyma za każde wydane 5 PLN – 8 punktów w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty MasterCard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tą transakcję.

5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienie Regulaminu Programu MasterCard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu MasterCard Priceless Specials a Zasadami, rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.