8 pkt za każde 5 zł wydane w sklepie Czas na herbatę

Czas na Herbatę to 19 lat tradycji. Najlepsze herbaty i kawy z całego świata. Wyjątkowe prezenty.

Zasady przyznawania Punktów CZAS NA HERBATĘ

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach mają znaczenie określone w Regulaminie Programu MasterCard® Priceless Specials

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez MasterCard Punktów w Programie MasterCard Priceless Specials związanych z zakupami w sieci sklepów marki Czas na Herbatę, w których można dokonać płatności kartami MasterCard oraz Maestro, z uwzględnieniem poniższych postanowień.
  2. W ramach Programu MasterCard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów dostępnych w ofercie sklepów firmowych marki Czas na Herbatę oraz sklepów franczyzowych. Lista sklepów firmowych oraz franczyzowych znajduje się pod adresem http://www.czasnaherbate.net/siec-sprzedazy-pm-9.html. W promocji nie biorą udziału transakcje dokonane w punktach partnerskich marki Czas na Herbatę.
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach od dnia 01.10.2016 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu  MasterCard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt. 3 powyżej otrzyma za każde wydane 5 PLN – 8 punktów w Programie.  Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty MasterCard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tą transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienie Regulaminu Programu MasterCard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu MasterCard Priceless Specials a Zasadami, rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.