8 pkt za każde 5 zł wydane w sklepach Willsoor

Van der Valk jest producentem koszul marki Willsoor, swetrów i krawatów. W sklepach Willsoor każdy mężczyzna, ale również kobieta znajdą coś dla siebie. Firma dba aby oferowane produkty były najwyższej jakości i zawsze modne – koszule produkowane są w Polsce ze szlachetnych tkanin bawełnianych z Włoch, Austrii i Francji, co umożliwia wysoki komfort użytkowania gwarantując jednocześnie elegancję i styl. Staranne wykończenie oraz unikalne dodatki gwarantują zarówno walory praktyczne, jak i nowoczesny wygląd. Wysoka jakość i elegancki wygląd koszul wcale nie muszą być drogie.

Zasady przyznawania Punktów związanych z zakupami w sklepach Wilsoor

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach, mają znaczenie określone w Regulaminie Programu MasterCard Priceless Specials.

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez MasterCard Punktów w Programie MasterCard Priceless Specials związanych z zakupami w sieci sklepów Wilsoor, w których można dokonać płatności kartami MasterCard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu MasterCard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów dostępnych w ofercie sieci Willsoor oraz w ofercie sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.willsoor-shop.pl.
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach: od 1.08.2016 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu MasterCard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej, otrzyma za każde wydane 5 PLN – 8 punktów w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty MasterCard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tę transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu Programu MasterCard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu MasterCard Priceless Specials a Zasadami – rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.