8 pkt za każde wydane 5 zł

Rage Age by Czapul to polska marka luksusowa skierowana do mężczyzn i kobiet, którzy świadomi roli i mocy ubioru  nie boją się wyzwań i kierują się kompasem własnego, unikatowego stylu. U podstaw kolekcji stoją wolność, bunt przeciwko utartym schematom, chęć wyzwolenia się z okowów cywilizacyjnych norm i ograniczeń.

Zasady przyznawania punktów