8 pkt za każde 5 zł wydane w sklepach Orsay

Nasza pasja to projektowanie kobiecych ubrań dla każdego stylu i każdej osobowości. Stawiamy  na modne i korzystne cenowo stroje, dzięki którym każda z nas będzie w stanie wyrazić swoją kobiecość. Chcemy, żeby wszystkie kobiety mogły sobie na to pozwolić – to jest naszym największym wyzwaniem i temu celowi podporządkowane są wszystkie nasze działania.

Dziś ORSAY to międzynarodowa marka, istniejąca od ponad 40 lat. Z powodzeniem  przekonujemy do siebie klientki w 26 krajach Europy. 

Zasady przyznawania Punktów ORSAY

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach mają znaczenie określone w Regulaminie Programu MasterCard®PricelessSpecials

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez MasterCard Punktów w Programie MasterCardPricelessSpecialszwiązanych z zakupami w sklepach marki Orsay, w którym można dokonać płatności kartami MasterCard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu MasterCardPricelessSpecialsUczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów dostępnych w ofercie sklepów stacjonarnych marki Orsay na terenie Polski
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach od dnia 01.11.2016 r. do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu MasterCardPricelessSpecialsz co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt. 3 powyżej otrzyma za każde wydane 5 PLN – 8punktów w Programie.  Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty MasterCard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tą transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienie Regulaminu Programu MasterCardPricelessSpecials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu MasterCardPricelessSpecialsa Zasadami, rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.