8 pkt za każde wydane 5 zł

Sklep internetowy Majesso to miejsce, w którym znajdziesz niepowtarzalną odzież męską, w większości przypadków niedostępną w żadnym innym polskim sklepie internetowym. Oferujemy ubrania uznanych w Europie marek, niedostępnych do tej pory na polskim rynku. Kupując w Majesso masz gwarancję otrzymania dobrze zabezpieczonej przesyłki, często w mniej niż 24 godziny, z odzieżą bardzo dobrej jakości w cenie przystępnej i na każdą kieszeń. Pamiętaj też, że kupując więcej - oszczędzasz, bo po przekroczeniu 150 zł w koszyku nie zapłacisz za dostawę (bez względu na formę płatności), a kupując regularnie możesz korzystać z naszego programu lojalnościowego.

Zasady przyznawania Punktów związanych z zakupami na Majesso.pl

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach mają znaczenie określone w Regulaminie Programu Mastercard® Priceless Specials.

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez Mastercard Punktów w Programie Mastercard Priceless Specials związanych z zakupami w sklepie internetowym Majesso.pl, w którym można dokonać płatności kartami Mastercard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu Mastercard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów dostępnych w ofercie sklepu internetowego dostępnego pod adresem http: https://www.majesso.pl/.
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach: od 1.10.2016 r. do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu Mastercard Priceless Specialsz co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej, otrzyma za każde wydane 5 PLN – 8 punktów w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty Mastercard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tę transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu Programu Mastercard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu Mastercard Priceless Specials a Zasadami rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.