8 pkt za każde 5 zł wydane w sklepach Kaligraf

Kaligraf

Salony Kaligraf specjalizują się w sprzedaży artykułów piśmienniczych znanych światowych marek, takich jak: Graf Faber Castell, Porsche Faber Castell, Waterman, Parker, Rubinato, Sheaffer czy Visconti, a także eleganckich dodatków: biżuterii Lotus i biżuterii Soraya. Salony Kaligraf dbają o szerzenie kultury pisania piórem oraz mody na posiadanie ekskluzywnych przedmiotów do pisania. Salony Kaligraf powstały z myślą o osobach ceniących stałe wartości, tradycję i elegancję.

Zasady przyznawania Punktów związanych z zakupami w sklepach Kaligraf

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach, mają znaczenie określone w Regulaminie Programu MasterCard®Priceless Specials.

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez MasterCard Punktów w Programie MasterCard Priceless Specials związanych z transakcjami w sieci sklepów Kaligraf, w których można dokonać płatności kartami MasterCard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu MasterCard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów dostępnych w ofercie sieci Kaligraf.
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach: od 1.08.2016 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu MasterCard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej, otrzyma za każde wydane 5 PLN – 8 punktów w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty MasterCard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tę transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu Programu MasterCard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu MasterCard Priceless Specials a Zasadami – rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.