8 pkt za każde 5 zł wydane w sklepach HEFRA

Hard Rock Cafe jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. To restauracja, sklep oraz kultowe miejsce spotkań. Od ponad 45 lat współtworzy  historię muzyki, posiada 197 lokalizacji (163 restauracje, 23 hotele i 11 kasyn) w 69 krajach, a koszulki z charakterystycznym logo od lat kolekcjonują ludzie na całym świecie. Wkład Hard Rock Cafe w kreowanie mody i stylu życia trwa nieprzerwanie od lat 70-tych, a filozofia rock’n’rolla była i pozostanie jego największa inspiracją.

Zasady przyznawania Punktów związanych z zakupami w sklepach HEFRA

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach, mają znaczenie określone w Regulaminie Programu MasterCard® Priceless Specials.

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez MasterCard Punktów w Programie MasterCard Priceless Specials związanych z zakupami w sieci sklepów HEFRA, w których można dokonać płatności kartami MasterCard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu MasterCard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów z oferty sieci sklepów stacjonarnych HEFRA oraz z oferty sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sztucce.hefra.pl.
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach: od 1.08.2016 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu MasterCard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej, otrzyma za każde wydane 5 PLN – 8 punktów w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty MasterCard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tę transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienie Regulaminu Programu MasterCard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu MasterCard Priceless Specials a Zasadami – rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.