8 pkt za każde 5 zł wydane w LOT Travel

Biuro podróży LOT Travel w swojej ofercie ma WSZYSTKIE USŁUGI TURYSTYCZNE – zarówno dla klientów indywidualnych, jak i w zakresie obsługi podróży służbowych: wczasy rodzinne, hotele, wycieczki objazdowe, last minute i oferty promocyjne, active travel, fly & drive, rejsy, kolonie i obozy, podróże na zamówienie, bilety lotnicze wszystkich linii, wynajem samochodów oraz ubezpieczenia turystyczne. 

Na www.lottravel.com łatwo znajdziesz swoją podróż. 
Kontakt: rezerwacje@lottravel.com lub tel. (22) 577 66 77

Zasady przyznawania Punktów związanych z transakcjami w sieci LOT Travel

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach, mają znaczenie określone w Regulaminie Programu Mastercard® Priceless Specials.

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez Mastercard Punktów w Programie Mastercard Priceless Specials związanych z transakcjami w sieci LOT Travel, w której można dokonać płatności kartami Mastercard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu Mastercard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów lub usług z oferty sieci LOT Travel w następujących salonach firmowych: w Warszawie (Al. Jerozolimskie 65/79, 17 stycznia 43), we Wrocławiu (Piłsudskiego 36), w Krakowie (Stradomska 7) oraz w Gdańsku (Wały Jagiellońskie 2/4) oraz z oferty sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lottravel.com.
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach: od 1.08.2016 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu Mastercard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej otrzyma za każde wydane 5 PLN – 8 punktów w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty Mastercard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tę transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu Programu Mastercard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu Mastercard PricelessSpecials a Zasadami – rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.