8 pkt za każde wydane 5 zł

Marka L'OCCITANE oferuje wysokiej jakości kosmetyki
i zapachy opracowywane zgodnie z zasadami fitoterapii
i aromaterapii. Od początku istnienia w 1976 r., L'OCCITANE wyznawało proste wartości autentyczności, szacunku
i zmysłowości. To coś więcej, niż filozofia; to zobowiązanie, które na przestrzeni lat wpłynęło na wiele ważnych decyzji firmy. 

Markę L’OCCITANE założył Olivier Baussan, a pierwszym produktem było mydło, które Olivier produkował według tradycyjnej, marsylskiej receptury. Do dziś nasze produkty inspirowane są śródziemnomorskim stylem życia, a korzystanie z nich to chwila zmysłowej przyjemności i dobrego samopoczucia.

Zasady przyznawania Punktów związanych z zakupami w sklepach L’OCCITANE

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach mają znaczenie określone w Regulaminie Programu MasterCard®Priceless Specials

 

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez MasterCard Punktów w Programie MasterCard Priceless Specials związanych z transakcjami w sieci sklepów stacjonarnych, w których można dokonać płatności kartami MasterCard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu MasterCard Priceless® Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów dostępnych w ofercie sieci sklepów stacjonarnych L’Occitane na terenie Polski
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach od dnia 01.10.2017 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu MasterCard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt. 3 powyżej otrzyma za każde wydane 5 PLN – 8 punktów w Programie.  Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty MasterCard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tą transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienie Regulaminu Programu MasterCard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu MasterCard Priceless Specials a Zasadami, rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.