8 pkt za każde 5 zł wydane na Eastend.pl

Eastend to wiodący na polskim rynku sklep internetowy z obuwiem, odzieżą i akcesoriami najlepszych światowych marek. Nasza siedziba i sklep stacjonarny mieszczą się w Gdańsku. Cenimy dobry styl i dlatego nasza oferta stanowi staranną selekcję markowych butów i ubrań. Asortyment Eastend.pl to odpowiedź na dynamicznie zmieniające się trendy w modzie. W naszym sklepie oferujemy ok. 60 marek obuwia, odzieży i akcesoriów najlepszych producentów takich jak adidas Originals, Converse, New Balance, czy Nike.

 

Zasady przyznawania Punktów związanych z zakupami na Eastend.pl

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach, mają znaczenie określone w Regulaminie Programu MasterCard® Priceless Specials.

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez MasterCard Punktów w Programie MasterCard Priceless Specials związanych z zakupami w sieci sklepów Eastend.pl, w których można dokonać płatności kartami MasterCard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu MasterCard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów z oferty sieci sklepów stacjonarnych Eastend.pl oraz w ofercie sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.eastend.pl/.
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach: od 1.08.2016 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu MasterCard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej, otrzyma za każde wydane 5 PLN – 8 punktów w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty MasterCard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tę transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu Programu MasterCard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu MasterCard Priceless Specials a Zasadami − rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.