6 pkt za każde 5 zł wydane w Ski Team

Ski Team to sklep internetowy oraz sieć 6 dużych sklepów rowerowych zlokalizowanych w 4 największych aglomeracjach Polski: Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice. Jako nieliczni na rynku sprzedajemy artykuły grupy PREMIUM, nieosiągalne w innych sklepach. W naszej ofercie wiosenno-letniej najważniejszymi artykułami są pełne kolekcje rowerów CUBE (ponad 200 modeli).  Niemiecki CUBE  jest liderem na rynku europejskim w kategorii rowerów wysokiej i średniej półki cenowej. Od rowerów dziecięcych po profesjonalne rowery triathlonowe. Produkuje też wysokiej klasy akcesoria i odzież rowerową. Nasza oferta jest uzupełniona o najwyższej klasy odzież rowerową Castelli.  U nas znajdziesz wszystko do roweru, a także w pełni profesjonalny serwis rowerowy.

Zasady przyznawania Punktów związanych z zakupami w sklepach Ski Team

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach, mają znaczenie określone w Regulaminie Programu MasterCard® Priceless Specials.

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez MasterCard Punktów w Programie MasterCard Priceless Specials związanych z zakupami w sklepach Ski Team, w których można dokonać płatności kartami MasterCard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu MasterCard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu usług dowolnych produktów w ofercie sklepów stacjonarnych Ski Team na terenie Polski oraz w ofercie sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.skiteam.pl.
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach: od 1.08.2016 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu MasterCard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej, otrzyma za każde wydane 5 PLN – 6 punktów w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty MasterCard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tę transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu Programu MasterCard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu MasterCard Priceless Specials a Zasadami – rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.