5 pkt za każde wydane 5 zł

Toys”R”Us to kultowa sieć sklepów z zabawkami i produktami dla niemowląt. Znakiem rozpoznawczym Toys”R”Us jest duża przestrzeń handlowa i ogromny asortyment zabawek. Obecnie Toys”R”Us posiada około 1600 sklepów w 36 krajach, z czego kilkanaście w Polsce. Dzięki globalnej skali, to najpierw do Toys”R”Us trafiają wszystkie nowości zabawek, a wiele wiodących producentów (np. LEGO, Mattel, Hasbro) produkuje zabawki wyłącznie dla Toys”R”Us. Na najmłodszych klientów czeka specjalnie wyselekcjonowana sekcja Babies”R”Us oferująca szeroki wybór produktów dla noworodków i niemowląt.

Zasady przyznawania Punktów związanych z zakupami w sklepach Toys"R"Us 

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach, mają znaczenie określone w Regulaminie Programu Mastercard® Priceless Specials. 

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez Mastercard Punktów
    w Programie Mastercard Priceless Specials związanych z transakcjami w sieci sklepów z zabawkami Toys"R"Us, w których można dokonać płatności kartami Mastercard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu Mastercard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów w ofercie sklepów stacjonarnych Toys"R"Us na terenie Polski oraz w ofercie sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.toysrus.pl.
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach: od 1.08.2016 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu Mastercard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej, otrzyma za każde wydane 5 PLN 5 punktów w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty Mastercard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tę transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu Programu Mastercard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu Mastercard Priceless Specials a Zasadami – rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.