Bank Millennium SA

Dane kontaktowe:

Telefony stacjonarne i komórkowe: 801 31 31 31

 

Bank Millennium jest ogólnopolskim bankiem uniwersalnym, oferującym usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziałów, indywidualnych doradców oraz bankowość elektroniczną. Znajomość polskiego rynku finansów zbudowaliśmy na wieloletnim doświadczeniu w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych, uzupełniamy ją wiedzą i międzynarodową praktyką w dziedzinie finansów wnoszoną przez Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii, który jest strategicznym udziałowcem Banku.

Bank stanowi centrum Grupy Banku Millennium, w której skład wchodzą m.in.: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski i Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Dzięki swoimi spółkom zależnym i firmom współpracującym, Bank od lat prowadzi działalność na wszystkich rynkach finansowych, zapewniając swoim Klientom kompleksowe usługi finansowe w ramach jednej instytucji.

Twórcom i akcjonariuszom Banku od początku przyświecała idea stworzenia nowoczesnej instytucji łączącej najlepsze tradycje bankowości z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, z powodzeniem konkurującej we wszystkich segmentach rynku finansowego.