8 pkt za każde wydane 5 zł

Zapraszamy do dużego, kolorowego Toys Box - Królestwa Zabawek, w którym dzieci znajdą zabawki swoich marzeń, a dorośli znów mogą stać się dziećmi. Fachowy personel z przyjemnością oprowadzi po naszym bajkowym Królestwie i doradzi w wyborze odpowiedniej zabawki.

ToysBox to sklepy dedykowane najmłodszym, w którego asortymencie można znaleźć szeroki wybór licencjonowanych zabawek: lalki, figurki akcji, klocki, plastikowe modele do sklejania, zabawki interaktywne, zestawy kreatywne, gry edukacyjne i wiele innych.  Sieć Toysbox w swojej ofercie posiada najszerszy wybór klocków COBI.

Sklep podzielony jest na strefy: różową – z zabawkami dla dziewczynek, niebieską – z zabawkami dla chłopców, fioletową – z artykułami dla maluchów oraz zieloną – z grami i zabawkami edukacyjnymi.

Zasady przyznawania Punktów  Cobi SA – sklepy pod szyldem Toys Box

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach mają znaczenie określone w Regulaminie Programu Mastercard® Priceless Specials 

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez Mastercard Punktów w Programie Mastercard Priceless Specials związanych z transakcjami w sieci sklepów Tchibo , w których można dokonać płatności kartami Mastercard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu Mastercard Priceless® Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów dostępnych w ofercie sieci sklepów stacjonarnych Cobi SA pod szyldem Toys Box na terenie Polski.
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach od dnia 01.09.2017 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu Mastercard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt. 3 powyżej otrzyma za każde wydane 5 PLN – 8 punktów w Programie.  Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty Mastercard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tą transakcję.

We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienie Regulaminu Programu Mastercard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu Mastercard Priceless Specials a Zasadami, rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.