6 pkt za każde wydane 5 zł

Polonus zarządza flotą nowoczesnych autokarów oferując usługi transportu osób w regularnej komunikacji dalekobieżnej i międzynarodowej na blisko 40 liniach całorocznych i sezonowych. Program lojalnościowy, promocyjne bilety w cenach 5 zł, 10 zł i 15 zł, zniżki 30% na bilet powrotny, rabat 50% dla dzieci i uczniów do 13 lat oraz unikalne rozwiązania, możliwości wyboru miejsca w autokarze oraz opcja zmiany daty wyjazdu zakupionych biletów na www.pkspolonus.pl to wyznaczniki atrakcyjności oferty Polonus.

Zasady przyznawania Punktów Polonus

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach mają znaczenie określone w Regulaminie Programu MasterCard®Priceless Specials

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez MasterCard Punktów w Programie MasterCard Priceless Specials związanych z transakcjami zakupu usług w pojazdach Polonus, w których można dokonać płatności kartami MasterCard oraz Maestro oraz poprzez stronę https://pkspolonus.pl/
  2. W ramach Programu MasterCard Priceless® Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu usług dostępnych w ofercie Polonus w pojazdach Polonus, w których znajdują się terminale płatnicze oraz na stronie https://pkspolonus.pl/
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach od dnia 01.09.2017 do odwołania/zakończenia niniejszej promocji na terminalach w wybranych autobusach lub/i na stronie https://pkspolonus.pl/ od dnia 01.10.2017 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu MasterCard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt. 3 powyżej otrzyma za każde wydane 5 PLN – 6 punktów w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty MasterCard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tą transakcję.

We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienie Regulaminu Programu MasterCard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu MasterCard Priceless Specials a Zasadami, rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.