8 pkt za każde wydane 5 zł

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze dlatego marka Cebe oferuje kaski i gogle narciarskie najwyższej jakości!

Cebe – wieloletnia tradycja daje gwarancje, na to że produkty przetestowano i dostosowano do ekstremalnych warunków oraz najbardziej wymagających aktywności. Utrzymująca się na mocnej pozycji francuska marka Cebe istnieje już na rynku ponad 120 lat. Jest pionierem nie tylko wśród producentów okularów sportowych, ale także gogli i kasków narciarskich. W dobrze dopasowany, znakomitej jakości sprzęt narciarski wyposażą się tu zarówno dorośli jak i dzieci. Hasłem Cebe jest „Twoja ochrona jest naszą pasją” co konsekwentnie realizuje wdrążając w swoje produkty najwyżej jakości technologie.

Zasady przyznawania Punktów Cebe

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach mają znaczenie określone w Regulaminie Programu Mastercard® Priceless Specials

 

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez Mastercard Punktów w Programie Mastercard Priceless Specials związanych z zakupami w Cebe, w których można dokonać płatności kartami Mastercard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu Mastercard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów w ofercie sklepu internetowego Cebe dostępnego pod adresem www.cebe-polska.pl
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach od dnia 06.11.2017 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu  Mastercard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt. 3 powyżej otrzyma za każde wydane 5 PLN – 8 punktów w Programie.  Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty Mastercard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tą transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienie Regulaminu Programu Mastercard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu Mastercard Priceless Specials a Zasadami, rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.