8 pkt za każde wydane 5 zł

Najmodniejsze wzory czapek i kominów gwarantujące ciepło jesienią i zimą znajdziesz już teraz w kolekcji lifestylowej marki Buff!

Buff to hiszpańska marka, która zrodziła się ze zwykłych potrzeb. Joan Rojas – motocyklista, który potrzebował osłony szyi w czasie jazdy na motorze, w rodzinnej fabryce włókienniczej wyprodukował bezszwowe chusty. Nieustannie od 1992 roku Buff podnosi standardy, wprowadza nowe rozwiązania i zdobywa najwyższe certyfikaty jakości. W ofercie znajdziemy chusty, kominy, opaski i czapki, które sprawdzą się w trakcie wszystkich aktywności outdoorowych. Znajdziesz u nas także szeroki wybór modnych, lifestylowych czapek i szali, które można nosić na co dzień. 

Zasady przyznawania Punktów Buff

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach mają znaczenie określone w Regulaminie Programu Mastercard® Priceless Specials

 

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez Mastercard Punktów w Programie Mastercard Priceless Specials związanych z zakupami w Buff, w których można dokonać płatności kartami Mastercard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu Mastercard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów w ofercie sklepów Buff na terenie Polski, które zostały wskazane  poniżej  niniejszych zasad oraz w ofercie sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.buff.pl
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach od dnia 06.11.2017 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu  Mastercard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt. 3 powyżej otrzyma za każde wydane 5 PLN – 8 punktów w Programie.  Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty Mastercard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tą transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienie Regulaminu Programu Mastercard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu Mastercard Priceless Specials a Zasadami, rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.