8 pkt za każde wydane 5 zł

Witaj w Świecie Zabawek – sieci sklepów, w których każdy staje się dzieckiem. 

W Świecie Zabawek kochamy dzieci i ich niczym nie skrępowane podejście do świata. Dlatego chcemy im dać wszystko, co sprawi im radość.

Znajdziecie u nas nie tylko zabawki, ale także klocki, książeczki, gry i puzzle. Jesteśmy fanami nauki przez zabawę, więc na naszych półkach nie może zabraknąć zestawów edukacyjnych i kreatywnych. Chcemy aby nasi mali klienci rozwijali się w wielu dziedzinach. Jednocześnie pragniemy oferować Wam produkty bezpieczne.

Zasady przyznawania Punktów Świat Zabawek

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach mają znaczenie określone w Regulaminie Programu MasterCard®Priceless Specials

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez MasterCard Punktów w Programie MasterCard Priceless Specials związanych z transakcjami w sieci sklepów Świat Zabawek, w których można dokonać płatności kartami MasterCard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu MasterCard Priceless® Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów dostępnych w ofercie sieci sklepów stacjonarnych Świat Zabawek na terenie Polski.
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach od dnia 01.09.2017 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu MasterCard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt. 3 powyżej otrzyma za każde wydane 5 PLN – 8 punktów w Programie.  Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty MasterCard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tą transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienie Regulaminu Programu MasterCard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu MasterCard Priceless Specials a Zasadami, rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.