8 pkt za każde wydane 5 zł

Bobby Burger to pierwsza polska sieć burgerowni, której historia zaczęła się w 2012 roku. Dwóch znajomych zainspirowanych kulturą miejską, postanowiło stworzyć food trucka serwującego burgery. Na ulicach pojawił się szary samochód, którego przystanki wyznaczała na bieżąco miejska kultura. Trend szybko zyskał na popularności, dzięki czemu już rok później Bobby otworzył pierwszy lokal w Warszawie oraz stworzył system licencyjny. Aktualnie ponad 30 lokali w Polsce podaje burgery pod szyldem BB.

Zasady przyznawania Punktów związanych z zakupami w sieci lokali Bobby Burger

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszych zasadach, mają znaczenie określone w Regulaminie Programu Mastercard® Priceless Specials.

 1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez Mastercard Punktów w Programie Mastercard Priceless Specials związanych z zakupami w sieci lokali Bobby Burger, w których można dokonać płatności kartami Mastercard oraz Maestro.
 2. W ramach Programu Mastercard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów z oferty lokali gastronomicznych sieci Bobby Burger, których lista stanowi załącznik do niniejszych zasad.
 3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach: od 15.03.2017 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu Mastercard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
 4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej, otrzyma za każde wydane 5 PLN – 8 punktów w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty Mastercard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tę transakcję.
 5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu Programu Mastercard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu Mastercard Priceless Specials a Zasadami – rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.

 

Lista lokali Bobby Burger:

 • Bobby Burger Stary Rynek 16, 85-105 Bydgoszcz
 • Bobby Burger Długa 74, 80-831 Gdańsk
 • Bobby Burger Świętojańska 81, 81-391 Gdynia
 • Bobby Burger Stawowa 2, 40-092 Katowice
 • Bobby Burger Bożego Ciała 14/2, 31-059 Kraków
 • Bobby Burger Os. Dywizjonu 303/31K, 31-874 Kraków
 • Bobby Burger Pawia 34, 31-154 Kraków
 • Bobby Burger Szczepańska 3/1, 31-011 Kraków
 • Bobby Burger Św. Tomasza 31, 31-027 Kraków
 • Bobby Burger Piotrkowska 59, 90-413 Łódź
 • Bobby Burger Staromiejska 13, 10-017 Olsztyn
 • Bobby Burger ul. Żeromskiego 29, 26-610 Radom
 • Bobby Burger 3 Maja 1, 35-030 Rzeszów
 • Bobby Burger Bohaterów Monte Cassino 49, 81-767 Sopot
 • Bobby Burger Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa
 • Bobby Burger Emilii Plater 47, 00-118 Warszawa
 • Bobby Burger Galeria Renova, Rembielińska 20, 03-352 Warszawa
 • Bobby Burger Grochowska 210/212, 04-357 Warszawa
 • Bobby Burger Grójecka 34, 02-308 Warszawa
 • Bobby Burger Indiry Gandhi 19, 02-778 Warszawa
 • Bobby Burger Kabacki Dukt 18, 02-798 Warszawa
 • Bobby Burger Kasprzaka 24, 01-211 Warszawa
 • Bobby Burger Koszykowa 67, 00-667 Warszawa
 • Bobby Burger Marszałkowska 28, 00-576 Warszawa
 • Bobby Burger Nowy Świat 28, 00-373 Warszawa
 • Bobby Burger Puławska 186, 02-670 Warszawa
 • Bobby Burger Stawki 8, 00-193 Warszawa
 • Bobby Burger Woronicza 44, 02-646 Warszawa
 • Bobby Burger Ząbkowska 7, 03-736 Warszawa
 • Bobby Burger Zwycięzców 17, 03-936 Warszawa
 • Bobby Burger Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa
 • Bobby Burger Szewska 27, 50-139 Wrocław