8 pkt za każde wydane 5 zł

merlin.pl to jeden z najstarszych, największych i najbardziej rozpoznawalnych sklepów internetowych w Polsce. Oferujemy szeroki wybór produktów z kategorii: książki, muzyka, film, zabawki i kosmetyki, ale nie tylko.  Na bieżąco badamy preferencje i potrzeby naszych klientów i stale rozbudowujemy istniejącą ofertę, a także wzbogacamy ją o kolejne, atrakcyjne kategorie produktowe. Gwarantujemy wysoką jakość obsługi oraz oferujemy szybką i wygodną dostawę zamówionych produktów, które odebrać można w kioskach RUCH-u, paczkomatach InPost i oddziałach Poczty Polskiej, a także w domu lub w pracy za pośrednictwem kuriera UPS. Wierzymy, że dzięki naszej pasji, zaangażowaniu i doświadczeniu merlin.pl stanie się ulubionym miejscem zakupów w Internecie – inspirującym, opiniotwórczym i zawsze pełnym pomysłów.

Zasady przyznawania Punktów związanych z zakupami na merlin.pl

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszych zasadach, mają znaczenie określone w Regulaminie Programu Mastercard® Priceless Specials.

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez Mastercard Punktów w Programie Mastercard Priceless Specials związanych z zakupami w sklepie internetowym merlin.pl, w którym można dokonać płatności kartami Mastercard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu Mastercard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów z oferty sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.merlin.pl.
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach: od 15.03.2017 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu Mastercard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej, otrzyma za każde wydane 5 PLN – 8 punktów w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty Mastercard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tę transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu Programu Mastercard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu Mastercard Priceless Specials a Zasadami – rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.