8 pkt za każde wydane 5 zł

Marka Czas na Herbatę ma już 20 lat. W naszych salonach znajdą Państwo szeroki wybór wysokogatunkowych herbat z plantacji z całego świata oraz kolekcję palonych kaw naturalnych o niepowtarzalnych smakach i aromatach. W ofercie mamy również atrakcyjne zestawy prezentowe na wszelkie okazje, a dla wielbicieli słodkości czekolady z owocami, bakalie w czekoladzie, miody i konfitury. Jako sklep specjalistyczny proponujemy dedykowane akcesoria do parzenia i przechowywania kaw oraz herbat.

Zasady przyznawania Punktów związanych z zakupami w sklepie Czas na herbatę

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach mają znaczenie określone w Regulaminie Programu Mastercard® Priceless Specials.

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez Mastercard Punktów w Programie Mastercard Priceless Specials związanych z zakupami w sieci sklepów marki Czas na Herbatę, w których można dokonać płatności kartami Mastercard oraz Maestro, z uwzględnieniem poniższych postanowień.
  2. W ramach Programu Mastercard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów dostępnych w ofercie sklepów firmowych marki Czas na Herbatę oraz sklepów franczyzowych. Lista sklepów firmowych oraz franczyzowych znajduje się pod adresem http://www.czasnaherbate.net/siec-sprzedazy-pm-9.html. W promocji nie biorą udziału transakcje dokonane w punktach partnerskich marki Czas na Herbatę.
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach: od 1.10.2016 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu Mastercard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej, otrzyma za każde wydane 5 PLN – 8 punktów w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty Mastercard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tę transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienie Regulaminu Programu Mastercard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu Mastercard Priceless Specials a Zasadami rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.