8 pkt za każde wydane 5 zł

Salony Kaligraf specjalizują się w sprzedaży artykułów piśmienniczych znanych światowych marek, takich jak: Graf Faber Castell, Porsche Faber Castell, Waterman, Parker, Rubinato, Sheaffer czy Visconti, a także eleganckich dodatków: biżuterii Lotus i biżuterii Soraya. Salony Kaligraf dbają o szerzenie kultury pisania piórem oraz mody na posiadanie ekskluzywnych przedmiotów do pisania. Salony Kaligraf powstały z myślą o osobach ceniących stałe wartości, tradycję i elegancję.

Zasady przyznawania Punktów związanych z zakupami w sklepach Kaligraf

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach, mają znaczenie określone w Regulaminie Programu Mastercard® Priceless Specials.

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez Mastercard Punktów w Programie Mastercard Priceless Specials związanych z transakcjami w sieci sklepów Kaligraf, w których można dokonać płatności kartami Mastercard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu Mastercard Priceless® Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów dostępnych w ofercie sieci Kaligraf.
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach od 1.08.2016 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu Mastercard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej, otrzyma za każde wydane 5 PLN – 8 punktów w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty Mastercard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tę transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu Programu Mastercard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu Mastercard Priceless Specials a Zasadami rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.