8 pkt za każde wydane 5 zł

Emanuel Berg to ponad 20 lat tradycji szycia na miarę, synonim luksusu, wysublimowanej elegancji i najwyżej jakości. Kreatorami marki są Petra i Jarosław Berg-Szychułda, którzy osobiście uczestniczą w każdym etapie powstawania kolekcji. Właściciele marki tworzą jej charakter – niezwykle indywidualny, oparty o uwielbienie klasycznej formy wzbogaconej nowoczesnymi elementami.

Dziś produkty sygnowane nazwą Emanuel Berg noszone są zarówno w Tokyo, Los Angeles, Paryżu, jak i w Warszawie. To ulubiona marka wielu znanych osobistości, które cenią sobie zarówno dostępny w salonach asortyment, jak i usługę „Made To Measure”.

Zasady przyznawania Punktów związanych z zakupami w sklepach Emanuel Berg

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach, mają znaczenie określone w Regulaminie Programu Mastercard® Priceless Specials.

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez Mastercard Punktów w Programie Mastercard Priceless Specials związanych z zakupami w sieci sklepów Emanuel Berg, w których można dokonać płatności kartami Mastercard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu Mastercard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów dostępnych w ofercie sieci Emanuel Berg oraz w ofercie sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.e-berg.pl.
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach:  od 1.08.2016 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu Mastercard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej, otrzyma za każde wydane 5 PLN – 8 punktów w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty Mastercard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tę transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu Programu Mastercard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu Mastercard Priceless Specials a Zasadami rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.