3 pkt za każde wydane 5 zł

Saloniki Kolportera to ogólnopolska sieć ponad 900 wyspecjalizowanych punktów sprzedaży. Dynamiczny rozwój sieci jest wynikiem doskonałej znajomości rynku i oczekiwań klientów oraz skutecznej strategii firmy. Eksperci Kolportera stale obserwują rynek elastycznie dostosowując ofertę do zmieniających się na nim trendów. Oprócz prasy, wyrobów tytoniowych, e-papierosów, doładowań pre paid, leków OTC i produktów impulsowych sieć Kolportera oferuje szeroki pakiet usług. Klienci w salonikach mogą m.in: kupić zakłady Lotto, opłacić rachunki, doładować liczniki energetyczne, kupić karty podarunkowe, paysafecard i doładowania do gier, a także nabyć bilety podróżne i na imprezy masowe.

Zasady przyznawania Punktów związanych z zakupami w salonach KOLPORTER

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach mają znaczenie określone w Regulaminie Programu Mastercard® Priceless Specials.

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez Mastercard Punktów w Programie Mastercard Priceless Specials związanych z zakupami w salonach marki Kolporter, w których można dokonać płatności kartami Mastercard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu Mastercard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów dostępnych w ofercie sklepów stacjonarnych marki Kolporter na terenie Polski.
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach: od 04.11.2017 r. do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu Mastercard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej, otrzyma za każde wydane 5 PLN – 3 punkty w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty Mastercard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tę transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu Programu Mastercard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu Mastercard Priceless Specials a Zasadami rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.