2 pkt za każde wydane 5 zł

Travel by Inspire jest biurem podróży specjalizującym się w organizacji wyjazdów turystycznych. Aby w pełni sprostać oczekiwaniom Klientów, posiadamy bardzo bogatą i zróżnicowaną ofertę przelotów, hoteli oraz innych usług turystycznych. Dzięki współpracy z wieloma renomowanymi operatorami na świecie zapewniamy Klientom szeroki wybór ofert oraz i najwyższą jakość usług. Nasze atuty to wieloletnie doświadczenie w branży, wysoka jakość usług, rzetelność i indywidualne podejście do Klienta. 

Zasady przyznawania Punktów dodatkowych Inspire

Wszelkie pojęcia pisane wielka literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach mają znaczenie określone w Regulaminie Programu MasterCard® Rewards

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez MasterCard Punktów dodatkowych w Programie MasterCard Rewardszwiązanych z płatnościami w sieci Inspire.
  2. W ramach Programu MasterCard Rewards Uczestnicy Programu otrzymują Punkty Dodatkowe za dokonane przez nich transakcje za dowolne usługi dostępne w ofercie sieci Inspire. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą MasterCard zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach od 19 grudnia 2014 r. do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu MasterCard Rewards z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  3. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą MasterCard zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt. 2 powyżej, poza Punktami Podstawowymi przysługującymi Uczestnikowi zgodnie z Programem za dokonaną transakcję otrzyma dodatkowo Punkty Dodatkowe w liczbie równej otrzymanych Punktów Podstawowych. Punkty Dodatkowe zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty MasterCard, którą Uczestnik dokonał płatności za tą transakcję.
  4. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienie Regulaminu Programu MasterCard Rewards. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu MasterCard® Rewards a Zasadami, rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.
Zasady przyznawania punktów Travel by Inspire