1 pkt za każde wydane 5 zł

Travel by Inspire jest biurem podróży specjalizującym się w organizacji wyjazdów turystycznych. Aby w pełni sprostać oczekiwaniom Klientów, posiadamy bardzo bogatą i zróżnicowaną ofertę przelotów, hoteli oraz innych usług turystycznych. Dzięki współpracy z wieloma renomowanymi operatorami na świecie zapewniamy Klientom szeroki wybór ofert oraz i najwyższą jakość usług. Nasze atuty to wieloletnie doświadczenie w branży, wysoka jakość usług, rzetelność i indywidualne podejście do Klienta. 

Zasady przyznawania Punktów związanych z zakupami w sieci Travel by Inspire 

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach, mają znaczenie określone w Regulaminie Programu Mastercard Priceless Specials.

  1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez Mastercard Punktów w Programie Mastercard Priceless Specials związanych z zakupami w sieci Travel by Inspire dostępnej pod adresem https://www.travelbyinspire.co.uk/, o ile zakupy dokonano kartami Mastercard oraz Maestro.
  2. W ramach Programu Mastercard Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów, usług dostępnych w ofercie sieci Travel by Inspire dostępnej pod adresem https://www.travelbyinspire.co.uk/.
  3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach: od 1.08.2016 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu Mastercard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
  4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej, otrzyma za każde wydane 5 PLN – 1 punkt w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty Mastercard lub Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tę transakcję.
  5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu Programu Mastercard Priceless Specials. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu Mastercard Priceless Specials a Zasadami rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.