Jak otrzymać kartę?

Poniżej znajduje się lista banków, w których można otrzymać kartę World Mastercard® Business. Uzyskają tam Państwo informację, w jaki sposób skontaktować się z bankiem i zamówić kartę. 

Aby przystąpić do programu, należy dokonać wyboru banku oraz zgłosić chęć otrzymania karty. Wraz z aplikacją o kartę płatniczą World Mastercard Business należy wypełnić, podpisać i przekazać do banku formularz rejestracyjny do programu Priceless Specials dla biznesu. 
Po otrzymaniu karty World Mastercard Business zostaje się uczestnikiem programu i można zbierać punkty oraz otrzymywać wyjątkowe nagrody. 

Już teraz mogą Państwo sprawdzić, czy mają możliwość otrzymania karty i związanych z nią korzyści.